• Kiến trúc nhà lô phố
  • Kiến trúc biệt thự
Thi công:150 Ngày | Diện tích: 5 x 11,7m
Nhà Lô phố  Mr Đồng
Thi công:90 ngày | Diện tích : 6,4 x 5,5m
Nhà lô Mr Vũ Cảnh Lâm
Thi công:90 ngày | Diện tích : 18m x 8m
Biệt thự vườn Mr Đông
Thi công:6 tháng | Diện tích : 8 x 16m
Nhà lô phố Mr Hỷ
Thi công:60 ngày | Diện tích : 11m x 9.9m
Biệt thự vườn Mr Hậu

0903.268.885